Šumavský kulturní spolek

Šumavský kulturní spolek byl založen v roce 2006 s cílem stát se garantem, organizátorem a hybatelem kulturního života v Kašperských Horách a okolí.  

Tradičně podporujeme a organizujeme různorodá vystoupení předních sólistů a souborů staré hudby, spolupořádáme místní poutní slavnosti, podporujeme ochranu a rekonstrukce památek sakrální architektury a zajištujeme širokou propagaci kulturního života na Šumavě. 

Jsme také nositeli záměru zřízení naučných stezek a skanzenů v okolí a pořádáme tradiční místní aktivity pro děti a mládež.