O spolku

Šumavský kulturní spolek byl založen v roce 2006 s cílem stát se garantem, organizátorem a hybatelem kulturního života v Kašperských Horách a okolí.  

Tradičně podporujeme a organizujeme různorodá vystoupení předních sólistů a souborů staré hudby, spolupořádáme místní poutní slavnosti, podporujeme ochranu a rekonstrukce památek sakrální architektury a zajištujeme širokou propagaci kulturního života na Šumavě. 

Jsme také nositeli záměru zřízení naučných stezek a skanzenů v okolí a pořádáme tradiční místní aktivity pro děti a mládež.

Spolupracujeme s

  • Město Kašperské Hory
  • Muzeum Šumavy
  • Nadace Blížksobě
  • Společnost Belimo.cz
  • Římskokatolická farnost Kašperské Hory
  • Muzejní spolek a sdružení „Klosteridee“ ve St. Oswald
  • Informační server ŠumavaNet.CZ